Novinky

Výkonný ředitel

3 /17
7/3/2017

Výkonný ředitel

7. března 2017 Na návrh představenstva členská schůze spolku, která se konala 2. února 2017, jmenovala   Mgr. MARTINA CACHA   do funkce

výkonného ředitele spolku. Výkonný ředitel se ujme své funkce 1. dubna 2017. Výkonný ředitel bude primárně odpovídat za řízení sekce ČAEK, která zpracovává problematiku převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb.   Zdeněk Vaníček předseda spolku

Další aktuality
7/3/2017

IPTV - Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu

  Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahuodborný seminář ČAEK ve spolupráci s ČTÚ    * 18. května 2017* 9,00 - 14,00 (včetně úvodní registrace a kávy a závěrečného rautu)* místo konání hotel Don Giovanni* spolupořádají ČAEK a ČTÚ (Ministerstvo kultury jako pozvaný host)  Program:9,00 - 9,30 - registrace, káva9,30 - zahájení: Jaromír Novák, Petra Smolíková, Zdeněk Vaníček9,45 - 11,00 - I. blok – Infrastruktura  …

2/2/2017

Usnesení 7. členské schůze ČAEK 2. února 2017

Usnesení 7. členské schůze České asociace elektronických komunikací z. s. konané dne 2. února 2017 v Praze   1.   7. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 2. února 2017 v…

16/1/2017

7. členská schůze zapsaného spolku

   PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE2. ÚNORA 2017 I.             ZahájeníII.           Volba ověřovatelů zápisuIII.          Zpráva o činnosti ČAEK v roce 2016IV.          Zpráva o činnosti Rady v roce 2016 V. …

7/3/2017

IPTV - Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu

  Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahuodborný seminář ČAEK ve spolupráci s ČTÚ    * 18. května 2017* 9,00 - 14,00 (včetně úvodní registrace a kávy a závěrečného rautu)* místo konání hotel Don Giovanni* spolupořádají ČAEK a ČTÚ (Ministerstvo kultury jako pozvaný host)  Program:9,00 - 9,30 - registrace, káva9,30 - zahájení: Jaromír Novák, Petra Smolíková, Zdeněk Vaníček9,45 - 11,00 - I. blok – Infrastruktura  …

12/12/2016

7. členská schůze ČAEK

Představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) rozhodlo při svém zasedání 8. prosince 2016, že podle stanov spolku svolá 7. členskou schůzi ČAEK dne 2. února 2017.Členská schůze:vezme na vědomí volbu předsedy spolku na další funkční období; předsedu podle stanov ČAEK zvolí představenstvo;zvolí členy představenstva;zvolí radu, které je poradním orgánem představenstva.Členská schůze dále schválí zaměření činnosti spolku v roce 2017, strategický dokument 2017 (základní…