Novinky

7. členská schůze ČAEK

12 /16
12/12/2016

7. členská schůze ČAEK

Představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) rozhodlo při svém zasedání 8. prosince 2016, že podle stanov spolku svolá

7. členskou schůzi ČAEK dne 2. února 2017. Členská schůze: vezme na vědomí volbu předsedy spolku na další funkční období; předsedu podle stanov ČAEK zvolí představenstvo; zvolí členy představenstva; zvolí radu, které je poradním orgánem představenstva. Členská schůze dále schválí zaměření činnosti spolku v roce 2017, strategický

dokument 2017 (základní vodítko činnosti spolku pro období 2017 - 2020), závěrečný účet za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 a udělí výroční ceny ČAEK za rok 2016.   Zdeněk Vaníček předseda spolku

Další aktuality
29/11/2016

Odborné semináře

29. listopadu 2016 V letech 1999 až 2015 uspořádala Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) celkem 17 výročních konferencí:1999 – ve spolupráci se zahraničním partnerem v hotelu Hilton Prague2000 – 2004 – v hotelu Radisson SAS Blu Alcron2005 – 2007 – v hotelu Diplomat2008 – v hotelu Crowne Plaza (nyní International)2009 – HDTV Forum 2009 v hotelu Corinthia Towers2010 – 2015 – v hotelu Crowne Plaza – International  V…

16/1/2017

7. členská schůze zapsaného spolku

   PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE2. ÚNORA 2017 I.             ZahájeníII.           Volba ověřovatelů zápisuIII.          Zpráva o činnosti ČAEK v roce 2016IV.          Zpráva o činnosti Rady v roce 2016 V. …

21/9/2016

Odborný panel v rámci setkání v Nymburce

20. podzimní setkání provozovatelů elektronických komunikacíNYMBURK, 21. září 2016 10,00 – 11,15  1. BLOK Panelová diskuze   Oblast tzv. síťové neutrality pokyny Sdružení evropských regulačních…

29/11/2016

Odborné semináře

29. listopadu 2016 V letech 1999 až 2015 uspořádala Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) celkem 17 výročních konferencí:1999 – ve spolupráci se zahraničním partnerem v hotelu Hilton Prague2000 – 2004 – v hotelu Radisson SAS Blu Alcron2005 – 2007 – v hotelu Diplomat2008 – v hotelu Crowne Plaza (nyní International)2009 – HDTV Forum 2009 v hotelu Corinthia Towers2010 – 2015 – v hotelu Crowne Plaza – International  V…

12/9/2016

Výjezdní zasedání v Bratislavě

Představenstvo spolku uspořádalo dne 12. září 2016 v Bratislavě výjezdní zasedání a navštívilo bratislavské sídlo firmy AT&T Global Network Services Slovakia.  Součástí výjezdního zasedání byla slavnostní pracovní večeře za účasti významných hostů ze státní správy Slovenské republiky, která v druhé polovině roku 2016 předsedá Radě Evropské unie. Priority slovenského předsednictví vycházejí ze tří vzájemně propojených zásad: dosažení hmatatelných výsledků, překonání roztříštěnosti a zaměření…