30. (mimořádná) valná hromada * červen 2014

6 /14
27/6/2014

Usnesení 30. (mimořádné) valné hromady


České asociace elektronických komunikací z. s.


 


konané ve dnech 20. - 27. června 2014 per rollam


  


 


1.   30. (mimořádná) valná hromada ČAEK z. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 20. – 27. června 2014 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo zapsaného spolku usnesením 5/2014 zasedání dne 19. června 2014.


 


2.   Valná hromada zvolila Michala Frankla a Filipa Švába členy představenstva. Vzala na vědomí rezignaci Davida Vosky na funkci člena představenstva ke dni 19. června 2014.


 


3.   Valná hromada zvolila členy nové Rady (dozorčí rady) ve složení:


Antonín Hedrlín, Marcel Procházka, Marek Rotrekl, Jan Stárek, Jiří Šuchman, Karel Žalud.


 


4.   Valná hromada schválila na základě usnesení 29. valné hromady dne 23. ledna 2014, bod 7., upravený rozpočet na rok 2014 a jednotlivé položky těchto výdajů.


 


 


 


 


Zdeněk Vaníček


 


prezident ČAEK z. s.

29/6/2018

Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 29. 6. 2018 Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby  Dne 29. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Asociace sdružující subjekty…

12/6/2018

Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu

Česká asociace elektronických komunikací z. s. předala Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR připomínky spolku k návrhu nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).Technický plán přechodu …

6/6/2018

18. výroční konference ČAEK 2018 - jarní část 31. května 2018

Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky Výroční konference ČAEK a ČTÚ Ve čtvrtek 31. května 2018 proběhla v příjemném prostředí Hotelu Don Giovanni v Praze již 18. výroční konference České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK), ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Tématem konference…

2/6/2018

Nový evropský „Kodex pro elektronické komunikace“ má sjednotit digitální trh

Nový evropský „Kodex pro elektronické komunikace“ má sjednotit digitální trhZ konference České asociace elektronických komunikací z.s.v Praze dne 31. května 2018 Evropská unie se připravuje na éru připojení s velmi vysokou rychlostí a širokým pokrytím, kterou s sebou přinesou technologie příští generace, jako je například technologie 5G. „Unie se…