30. (mimořádná) valná hromada * červen 2014

6 /14
27/6/2014

Usnesení 30. (mimořádné) valné hromady


České asociace elektronických komunikací z. s.


 


konané ve dnech 20. - 27. června 2014 per rollam


  


 


1.   30. (mimořádná) valná hromada ČAEK z. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 20. – 27. června 2014 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo zapsaného spolku usnesením 5/2014 zasedání dne 19. června 2014.


 


2.   Valná hromada zvolila Michala Frankla a Filipa Švába členy představenstva. Vzala na vědomí rezignaci Davida Vosky na funkci člena představenstva ke dni 19. června 2014.


 


3.   Valná hromada zvolila členy nové Rady (dozorčí rady) ve složení:


Antonín Hedrlín, Marcel Procházka, Marek Rotrekl, Jan Stárek, Jiří Šuchman, Karel Žalud.


 


4.   Valná hromada schválila na základě usnesení 29. valné hromady dne 23. ledna 2014, bod 7., upravený rozpočet na rok 2014 a jednotlivé položky těchto výdajů.


 


 


 


 


Zdeněk Vaníček


 


prezident ČAEK z. s.

3/11/2018

10. členská schůze ČAEK

 Podle článku 4.3. Stanov ČAEK představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. svolává  10. členskou schůzi spolku která se bude konat ve středu  30. ledna 2019 od 15,00 hodin Zdeněk Vaníčekpředseda spolku a statutární zástupce

25/8/2018

ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 16. srpna 2018 ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby  Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů, částce 86, zveřejněn zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další…

5/8/2018

Výjezdní zasedání představenstva spolku

Výjezdní zasedání představenstva spolku se konalo 2. srpna 2018 v Týnci nad Labem - Vinařicích.Představenstvo se zabývalo výhledem činnosti ČAEK v druhém pololetí 2018, rozhodlo, že spolek uspořádá 21. listopadu 2018 společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí zasložení asociace (18. prosince 1998) a projednalo otázky v oblasti právotvorby,…

29/6/2018

Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 29. 6. 2018 Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby  Dne 29. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Asociace sdružující subjekty…