30. (mimořádná) valná hromada * červen 2014

6 /14
27/6/2014

Usnesení 30. (mimořádné) valné hromady


České asociace elektronických komunikací z. s.


 


konané ve dnech 20. - 27. června 2014 per rollam


  


 


1.   30. (mimořádná) valná hromada ČAEK z. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 20. – 27. června 2014 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo zapsaného spolku usnesením 5/2014 zasedání dne 19. června 2014.


 


2.   Valná hromada zvolila Michala Frankla a Filipa Švába členy představenstva. Vzala na vědomí rezignaci Davida Vosky na funkci člena představenstva ke dni 19. června 2014.


 


3.   Valná hromada zvolila členy nové Rady (dozorčí rady) ve složení:


Antonín Hedrlín, Marcel Procházka, Marek Rotrekl, Jan Stárek, Jiří Šuchman, Karel Žalud.


 


4.   Valná hromada schválila na základě usnesení 29. valné hromady dne 23. ledna 2014, bod 7., upravený rozpočet na rok 2014 a jednotlivé položky těchto výdajů.


 


 


 


 


Zdeněk Vaníček


 


prezident ČAEK z. s.

2/2/2019

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu:  https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/   

30/1/2019

Usnesení 10. členské schůze ČAEK

Usnesení 10. členské schůze         České asociace elektronických komunikací z. s. konané dne 30. ledna 2019 v Praze   1.   10. členská schůze ČAEK (dále jen „členská schůze “) se konala dne 30. ledna 2019 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK ji svolalo představenstvo spolku písemnou pozvánkou ze dne 2. listopadu 2018. 2.   Členská schůze:2…

27/1/2019

Začlenění ČAEK do HK

Představenstvo Hospodářské komory schválilo 23. ledna 2019 začlenění ČAEK do HK. V nejbližší době se uskuteční schůzka zástupců ČAEK s představiteli HK za účelem projednání rozsahu členství a vzájemné spolupráce. Zdeněk Vaníčekpředseda spolku 27. ledna 2019

27/1/2019

Informace a údaje nezbytné pro účely výstavby vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

S účinností zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), tento právní předpis svěřil Českému telekomunikačnímu úřadu kompetence v oblasti podpory budování sítí elektronických komunikací.Zákon transponoval do českého…