ČAEK Kongres 2012

2 /12
16/2/2012

Česká asociace elektronických komunikací o. s. zahájila přípravy Kongresu ČAEK 2012 s mezinárodní účastí, který se uskuteční 25. dubna 2012 v hotelu Crowne Plaza Prague.


Kongres ČAEK 2012 zahájí Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications, a Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Maximální užitek širokopásmových služeb – vzkaz představitelů průmyslu elektronických komunikací, vysílání a převzatého vysílání státní správě” uvede člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Petr Zahradník. Účast v besedě potvrdil rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček.


 


„Maximální užitek širokopásmových služeb – vzkaz představitelů průmyslu elektronických komunikací, vysílání a převzatého vysílání státní správě,“ tímto tématem se bude zabývat poslední diskusní panel chystané mezinárodní konference, pořádané v rámci letošního kongresu České asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK). Konference se koná 25. dubna 2012 v hotelu Crowne Plaza v Praze - Dejvicích.


 


„V souvislosti s připravovanou aukcí kmitočtů se v současné době mluví zejména o mobilním širokopásmovém připojení k síti Internet prostřednictvím přenosných zařízení. Nemělo by se však zapomínat ani na rozvoj pevných sítí. Přestože již bylo mnohokrát konstatováno, že dobrý přístup k širokopásmovému připojení podporuje konkurenceschopnost mnoha odvětví, v Evropské unii stále nedochází ke shodě jak účelně podpořit rozvoj sítí a služeb,“ říká prezident ČAEK Zdeněk Vaníček.


 


Bohužel i v ČR další rozšiřování širokopásmových služeb spíše stagnuje a to i z hlediska příznivějšího vývoje cen. Stát novými pravidly umožnil vstup konkurence na místní trh. Nový vítr do telekomunikačních služeb zde ale spíše přinášely různé soukromé subjekty, které přicházely s něčím novým. Dlouhodobá státní politika na podporu nových komunikačních technologií nesehrála tak výraznou roli, jak by bylo třeba. „Je samozřejmě vždy otázkou, nakolik je zasahování státu do trhu žádoucí,“ míní Vladimíra Chlandová, předsedkyně představenstva ČAEK, „nicméně o koncepci rozvoje je určitě nutno diskutovat, je třeba mít představu, kam chce česká ekonomika v následujících letech dojít.“ 


 


Program


 


Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání


08.00 – 09.15 Ranní káva před zahájením konference • registrace účastníků


Sponzoruje:  České Radiokomunikace
09.15 – 10.00  Zahájení konference ČAEK • přivítaní:  Zdeněk Vaníček, prezident ČAEK o. s., Ondřej Zach - Senior Vice President, Programming & Acquisition HBO Central Europe, Executive Director & jednatel HBO Česká republika, spol. s r.o. • úvodní projev a zahájení konference – Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications

 • Igor Němec – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
10.00 – 11.00  Panelová diskuze I


Digitální Česko a reforma evropského předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. ledna 2011 č. 50, o Státní politice v elektronických komunikacích – Digitální Česko, kterým vláda schválila Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko.

 • Rozvojová kritéria v přídělech rádiových kmitočtů v pásmu 790 – 862 MHz, ve smyslu bodu 6.2 Státní politiky v elektronických komunikacích.

 • Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace ve světle stanovisek EP, Rady a Komise a novely zákona o elektronických komunikacích

 • Sepětí a rozsah ochrany hospodářské soutěže v regulovaném prostředí elektronických komunikací

 • Ochrana soukromí a svět elektronických komunikací • Úvodní slovo:  Jan Duben – ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Účastníci: Pavel Dvořák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ladislav Mikuš – předseda Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky, Hynek Brom – I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Hervé Dupuy – zástupce vedoucího Unit B2 (implementace předpisového rámce), Evropská komise, DG Information Society and Media

 • Moderuje: Libor Kudláček
11.00 – 12.00  Komerční prezentace • 11.00  - 11.20 Film Europe – Ivan Hronec

 • 11.20 – 11.40 Iko Cable – Erika Luzsicza

 • 11.40 – 12.00 TV consulting
12.00 – 13.15  Panelová diskuze II


Otázka „pirátských“ aktivit v prostředí Internetu • Účastníci: Gary Waller – poslanec Britského parlamentu (1979-97), bývalý předseda, Conservative Technology Forum, zastupitel Rady hrabství, Epping Forest District Council, London Olympic Ambassador, Martin Maisner – advokát a partner ROWAN LEGAL, člen české ČAK, slovenské SAK a mezinárodní advokátní komory IBA, specialista na právo IT a otázky kybernetické bezpečnosti, mezinárodní rozhodce a člen rozhodčích institucí (RSHKAK, ASA, LCIA), viceprezident pro vnější vztahy ČSSI (České společnosti pro systémovou integraci ), člen MULTILAW – mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláří, Petra Smolíková – zástupkyně ředitele úřadu, Ministerstvo kultury, Markéta Prchalová – ředitelka České protipirátské unie, Karel Žalud– vedoucí právního oddělení, UPC Česká republika, Josef Šlerka – vedoucí oboru, Studia nových médií FF UK

 • Moderuje: Jiří Peterka
13.15 – 14.15 Buffet Lunch
14.30 – 15.30  Panelová diskuze III


Audiovizuální mediální služby a ochrana obsahu, návrh zákona o audiovizi • kolektivní správa autorských práv a její problémy

 • připravovaná právní úprava dotýkající se oblasti autorských práv

 • návrh zákona o audiovizi

 • kinematografie • Účastníci:  Pavel Zeman – ředitel odboru autorského práva, Ministerstvo kultury, Jiří Šenkýř – člen, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Richard Klouček – UPC Česká republika, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Antonín Hedrlín – advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK

 • Moderuje: Miloslav Kučera


15.30 – 16.00  Odpolední káva v konferenčním foyer


Sponzoruje: TV5Monde
16.00 – 16.30  Komerční prezentace
16.30 – 17.45  Závěrečná panelová diskuze


Maximální užitek širokopásmových služeb – vzkaz představitelů průmyslu elektronických komunikací, vysílání a převzatého vysílání státní správě • Úvodní slovo: Ekonomická situace a  nástroje a politiky na podporu ICT v EU

 • Petr Zahradník – projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády • Účastníci: Prof. Václav Havlíček – rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Václav Bartoň – generální ředitel, UPC Česká republika, s.r.o., Jakub Chytil – člen představenstva, Telefónica Česká republika, Ondřej Zach – Senior Vice President, Programming & Acquisition HBO Central Europe, Executive Director & jednatel HBO Česká republika, spol. s r.o. • Moderuje: Libor Kudláček
17.45  Shrnutí konferenčního jednání a závěrečné slovo prezidenta ČAEK
18.00  Číše vína – Vin d‘Honneur


Sponzoruje: itself
18.30  Udělení Výročních cen ČAEK o. s. za rok 2011 • Moderuje: Evžen Staněk
do 21.00  Závěrečná recepce pro účastníky výroční konference a pozvané hosty


Sponzoruje:  IKO Cable
Závěr Kongresu ČAEK o. s. 2012
Konferenční sál sponzoruje:     Film Europe
Konferenční tašky sponzoruje:   EuroSport


 


 

3/11/2018

10. členská schůze ČAEK

 Podle článku 4.3. Stanov ČAEK představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. svolává  10. členskou schůzi spolku která se bude konat ve středu  30. ledna 2019 od 15,00 hodin Zdeněk Vaníčekpředseda spolku a statutární zástupce

25/8/2018

ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 16. srpna 2018 ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby  Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů, částce 86, zveřejněn zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další…

5/8/2018

Výjezdní zasedání představenstva spolku

Výjezdní zasedání představenstva spolku se konalo 2. srpna 2018 v Týnci nad Labem - Vinařicích.Představenstvo se zabývalo výhledem činnosti ČAEK v druhém pololetí 2018, rozhodlo, že spolek uspořádá 21. listopadu 2018 společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí zasložení asociace (18. prosince 1998) a projednalo otázky v oblasti právotvorby,…

29/6/2018

Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 29. 6. 2018 Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby  Dne 29. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Asociace sdružující subjekty…