Výkonný ředitel

3 /17
7/3/2017

7. března 2017


Na návrh představenstva členská schůze spolku, která se konala 2. února 2017, jmenovala


 


Mgr. MARTINA CACHA


 


do funkce výkonného ředitele spolku.


 


Výkonný ředitel byl do funkce uveden 4. dubna 2017.


 


Výkonný ředitel bude primárně odpovídat za řízení sekce ČAEK, která zpracovává problematiku převzatého vysílání a audiovizuálních mediálních služeb.


 


Zdeněk Vaníček


předseda spolku


 


 


V Praze dne 4. dubna 2017


 


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


jmenovala výkonného ředitele


 


         Členská schůze České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) schválila 2. února 2017 strategický dokument, který formuluje zaměření činnosti spolku v dalším období. Součástí rozšířené strategie je důraz na ochranu obsahu v sítích pro převzaté vysílání a zpracování otázek, které vyplývají z postupující konvergence platforem sítí a služeb elektronických komunikací a z mezinárodních závazků České republiky, především z členství v Evropské unii. Za tímto účelem členská schůze potvrdila rozhodnutí představenstva spolku jmenovat podle stanov výkonného ředitele ČAEK, který bude odpovídat především za řízení sekce převzatého vysílání.


 


         Novým výkonným ředitelem ČAEK byl jmenován Mgr. Martin Cach. Funkce se ujímá 3. dubna 2017.


 


         „Jsem vděčen představenstvu spolku, že se na základě stanov rozhodlo zásadním způsobem posílit aparát ČAEK v době, kdy se nároky na činnost asociace zvyšují, především v mediální, autorskoprávní a programově obsahové oblasti,“ říká předseda spolku Zdeněk Vaníček a dodává: „Za tímto účelem jsme do ČAEK přijali mladého, perspektivního, již ale velmi zkušeného a znalého odborníka. Spolupráce členů s ním bude nesporně obohacující a nepochybně oboustranně přínosná. Přeji Martinovi hodně úspěchů a také radosti z jeho nového odpovědného a náročného pověření.“


 


         Mezi hlavní úkoly ČAEK v současné době patří z hlediska mezinárodních závazků České republiky aktivní sledování návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, a směrnice o audiovizuálních mediálních službách, klíčového předpisu EU, který určuje společné základní parametry služeb televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Z vnitrostátního pohledu stojí na prvním místě plánování a výstavba sítí elektronických komunikací nové generace, dokumenty, které v této oblasti schválila vláda, a také nadměrná regulace elektronických komunikací v České republice.


 


 


         „Pevně věříme, a proto jsme si Martina vybrali, že se nový výkonný ředitel spolku plně zapojí do všech těchto akutních výzev, které před ČAEK a jejími členy stojí. Jsem přesvědčen, že Martin obstojí a já mu se všemi kolegy přeji hodně zdaru,“ říká předseda spolku Zdeněk Vaníček


 

6/10/2017

Výstavba sítí elektronických komunikací nové generace

Programodborného semináře ČAEK ve spolupráci s ČTÚVýstavba sítí elektronických komunikací nové generace(pracovní verze) 9. listopadu 2017hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 8:30 – 9:15 Registrace účastníků a ranní káva 9:15 – 10:00 Zahájení a úvodní slovoJaromír Novák, předseda Rady ČTÚZdeněk Vaníček, předseda ČAEKOndřej Malý, koordinátor…

6/10/2017

První klubový večer NEXT GENERATION CLUB

První klubový večer NEXT GENERATION CLUB Česká asociace elektronických komunikací podpořila první klubový večer NEXT GENERATION CLUB, který se konal 3. října 2017 v restauraci ALTANY KAMPA v Praze-Malé Straně.Součástí klubového večera byla vernisáž obrazů čestného prezidenta ICT Unie Svatoslava Nováka a předsedy ČAEK Zdeňka Vaníčka, které kromě…

1/8/2017

In Memoriam - GARY WALLER

Gary Waller and I were born in 1945 and we both attended the University of Lancaster.  We did not meet there however.  Gary went there soon after leaving school and was among the first students to enter the newly founded university in 1964. He graduated in 1967 in Politics and International Relations.  I graduated in 1973 in Computers and…

18/7/2017

International Telecommunications Conference and Exhibition TELCO TRENDS 2017

Telco Trends 2017: telecommunication experts from CIS countries and EU are to meet in Jūrmala International Telecommunications Conference and Exhibition TELCO TRENDS 2017, the largest of its kind in the Baltic States, is going to be held from 14 to 18 August 2017 in the resort city Jūrmala. This is one of the most significant events in the field…