Společenské podniky ČAEK na podzim 2018

2 /18
19/2/2018

   Představenstvo ČAEK při zasedání 15. února 2018 a 7. června 2018 rozhodlo, že 1. listopadu 2018 uspořádá tradiční společenský podnik pro své členy, partnery a pozvané hosty u krbu v sálech a přísálích restaurace Pod Kapličkou v Ivančicích-Alexovicích.


Společenský podnik s recepcí proběhl v přátelském ovzduší na účasti významných představitelů státní správy a mnoha hostů z oboru i příbuzných odvětví.


Při zasedání 4. října 2018 rozhodlo, že slavnostní výroční společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí založení ČAEK se bude konat v Praze v březnu 2019. 


ČAEK byla založena v Praze dne 18. prosince 1998. Její stanovy registrovalo Ministerstvo vnitra ČR 15. února 1999.


 


18. prosince 2018 uspořádala ČAEK slavnostní jubilejní oběd k 20. výročí ČAEK v hotelu Diplomat v Praze.
 

19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…

19/1/2019

Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční…

12/1/2019

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné…

5/1/2019

Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1971

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 usiluje o…