18. výroční konference ČAEK 2018 - jarní část 31. května 2018

6 /18
6/6/2018

Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky


 


Výroční konference ČAEK a ČTÚ


 


Ve čtvrtek 31. května 2018 proběhla v příjemném prostředí Hotelu Don Giovanni v Praze již 18. výroční konference České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK), ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Tématem konference byl Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky. Cílem diskuze o obsahu tohoto strategického dokumentu, který je součástí akčního plánu EU „Digitální agenda pro Evropu“ z roku 2010, má nahradit předpisový rámec EU pro sítě a služby elektronických komunikací z roku 2002, po jeho celkové revizi z roku 2009, a zároveň přispět ke sjednocení evropského digitálního trhu, bylo shrnout všechny relevantní poznatky a připravit je k prezentaci odpovědným zástupcům naší legislativy a exekutivy.


V letošním roce slaví ČAEK 20 let své existence, a tak mělo i úvodní slovo slavnostní charakter. Pronesli je již tradičně předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák a předseda ČAEK Zdeněk Vaníček, který poděkoval všem spolupracovníkům za odvedenou práci a podporovatelům asociace za přízeň. Na úvod promluvil také vzácný host, Jaroslav Zajíček, velvyslanec a Zástupce stálého představitele ČR při EU, stálý představitel ČR v COREPER I. Vyzdvihl jednak klíčovou roli Kodexu v posilování evropské konkurenceschopnosti a zároveň důležitost správné transpozice na vnitřním trhu, která nepovede ke vzniku zbytečných překážek.


Před zahájením prvního diskuzního bloku vystoupil také Ondřej Malý, náměstek člena vlády pro internetizaci České republiky z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Uvedl, že přestože máme dle statistik ve srovnání s EU nadprůměrné pokrytí ultrarychlým internetem (60% pokrytí rychlostí 100 Mb/s a více), v jeho využívání jsme stále pod evropským průměrem. Na českém trhu se sice projevují značné investice do infrastruktury, ale je potřeba zlepšovat marketing samotných operátorů a úkolem dále zůstává i usnadňování výstavby.


Do panelové diskuze prvního diskuzního bloku přijali pozvání významní zahraniční hosté: Vladimír Kešjar, předseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Slovensko); Ervin Kajzinger, Co-chair, Regulatory Framework Expert Working Group BEREC (Maďarsko); Ignacy Swiecicki, Head of Unit International Telecommunications Policy, Ministry of Digital Affairs (Polsko). Českou účast diskuzního bloku doplnili Marek Ebert, ředitel sekce regulace ČTÚ, a Petra Holubičková, attaché Stálého zastoupení ČR při EU. Diskutovány byly zásadní momenty Kodexu a předpoklady i očekávání jeho transpozice do právních řádů jednotlivých členských států EU.


Účastníci diskuze se shodli, že významným momentem Kodexu je zejména nový přístup k budování infrastruktury. Celkově byl Kodex zhodnocen jako nástroj, který na vnitřní trh přinese spíše evoluci než revoluci. Klíčovým tématem pro všechny byla správná implementace na vnitrostátní úrovni a adekvátní časová lhůta pro ní. Petra Holubičková ve svém zajímavém příspěvku seznámila účastníky s celkovým vývojem projednávání Kodexu a náročností prosazování stanovisek jednotlivých členských států. Upozornila také na to, že dosud neexistuje konsolidované znění Kodexu, že některé jeho body zůstávají neuzavřeny a budou se ještě počátkem června projednávat. Jedním z nich je právě transpoziční lhůta. Kontroverzním tématem, které přišlo z Evropského parlamentu a kterým přijetí Kodexu podmiňuje, je regulace mezinárodního volání. Dle Petry Holubičkové zatím není jasné, jak bude taková regulace přesně vypadat, ale předsednictví si alespoň vymezilo ústupky v jiných problematických bodech.


V druhém diskuzním bloku měli posluchači možnost poslechnout si názory na Kodex a jeho transpozici od významných odborníků z oboru práva a soudnictví. Panelové diskuze se účastnili Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu, předseda senátu, Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Národní harmonizace nebude dle doc. Polčáka zejména v ČR lehká: bude nutné správně „přeložit“ obecně platné formulace, nejen pouze „otrocky“ převést do vnitrostátního právního předpisu. Obavy ze správného výkladu Kodexu a zejména důležitost širší debaty při vnitrostátní transpozici zmínila v panelové diskuzi také Eva Martincová, Senior Public Affairs Specialist, T-Mobile Czech Republic a.s. Posledním diskutujícím byl Jan Diblík, partner z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s r.o.; i pro něj byl klíčovým tématem způsob implementace Kodexu, a to zejména s ohledem k tomu, aby byla zachována přehlednost vnitrostátní právní úpravy.


Slavnostní atmosféru výroční konference ČAEK dovršilo předání diplomů udělených Výročních cen ČAEK za rok 2017.


 


Česká asociace elektronických komunikací z. s.


info@cacc.cz


 


6. června 2018


 


 


Poznámka:


 


3. července 2018


Článek o 18. výroční konferenci ČAEK 31. května 2018 je též obsahem čísla 2/2018 časopisu NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE:


 


KODEX ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A JEHO TRANSPOZICE V PRÁVNÍM ŘÁDU ĆESKÉ REPUBLIKY


 


VÝROČNÍ KONFERENCE ČAEK VE SPOLUPRÁCI S ČTÚ


Časopis TELEKOMUNIKACE & ICT, číslo 2/2018, ročník LV, ISSN 2570-8570, On-line ISSN 2570-8589, str. 19 - 21, vyšlo 27. června 2018 


 

3/11/2018

10. členská schůze ČAEK

 Podle článku 4.3. Stanov ČAEK představenstvo České asociace elektronických komunikací z. s. svolává  10. členskou schůzi spolku která se bude konat ve středu  30. ledna 2019 od 15,00 hodin Zdeněk Vaníčekpředseda spolku a statutární zástupce

25/8/2018

ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 16. srpna 2018 ČAEK přivítala novelu zákona o urychlení výstavby  Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů, částce 86, zveřejněn zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další…

5/8/2018

Výjezdní zasedání představenstva spolku

Výjezdní zasedání představenstva spolku se konalo 2. srpna 2018 v Týnci nad Labem - Vinařicích.Představenstvo se zabývalo výhledem činnosti ČAEK v druhém pololetí 2018, rozhodlo, že spolek uspořádá 21. listopadu 2018 společenský podnik (cocktail party) k 20. výročí zasložení asociace (18. prosince 1998) a projednalo otázky v oblasti právotvorby,…

29/6/2018

Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby

V Praze dne 29. 6. 2018 Sektor elektronických komunikací a ICT vítá změnu zákona o urychlení výstavby  Dne 29. června 2018 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky změnu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Asociace sdružující subjekty…