20. výročí založení ČAEK

12 /18
18/12/2018

20. výročí založení ČAEK


 


Dne 18. prosince 2018 se uskutečnil slavnostní jubilejní oběd u příležitosti 20. výročí založení České asociace kabelových komunikací, v roce 2007 přejmenované na Českou asociaci elektronických komunikací.


Společenského podniku se zúčastnili členové představenstva a rady spolku, kteří s ohledem na toto významné výročí v historii asociace zvolili adekvátně oděv:


kabát - cutaway nebo redingote
vesta - dle kabátu nebo světlá
kalhota - proužkovaná, tmavá
svrchní kabát - svrchník, zimník, kožich (šatna k dispozici)
košile - bílá
límec - jednoduchý nebo přeložený
kravata - barevná, tmavá šeděsvětlých odstínů
klobouk - tuhý (frak a cylindr ovládají kulturní svět!)
bota - na knoflíky
rukavice - žlutohnědé nebo šedé glazéDámy se dostavily v šatu uzavřeném, málo dekoletovaném, oblékly svůj nejlepší úbor přijímací.

Chování obecenstva bylo volnější, ale vezdy v mezích dobrého tónu.


Slavnostní projev u příležitosti Dne ČAEK přednesl spoluzakladatel asociace a její první prezident a dosavadní předseda Zdeněk Vaníček (jeho mandát ve funkci skončí dnem 28. února 2019).


Časopis Telekomunikace & ICT NEXT GENERATI@N TELEKOMUNIKACE přinesl v aktuálním čísle 4/2018, které vyšlo 17. prosince 2018, pohotový rozhovor s předsedou ČAEK Zdeňkem Vaníčkem a článek o dvacetileté činnosti spolku ve prospěch progresivního rozvoje elektronických komunikací.


 


V Praze dne 18. prosince 2018

19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…

19/1/2019

Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční…

12/1/2019

Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné…

5/1/2019

Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1971

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 usiluje o…