Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

1 /19
12/1/2019

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.


Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné dopady ukončení členství Spojeného království v Evropské unii, pokud by tak bylo učiněno bez dohody.


Vláda uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona a navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona podle bodu I a II usnesení vlády ze dne 7. ledna 2019 č. 16 vyslovila souhlas již v prvém čtení.


1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček představil 17. ledna 2019 zástupcům politických stran návrh zákona pro případ vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, pokud by se nepodařilo dojednat dohodu k 29. březnu 2019. Politické strany souhlasily s přijetím zákona ve zrychleném projednávání v Parlamentu.


Během jednání si jeho účastníci vysvětlili princip jednotlivých bodů zákona. Platí, že ve vyjmenovaných oblastech se i po vystoupení Británie z Evropské unie britský občan považuje za občana Evropské unie. Podobné podmínky budou mít recipročně i čeští občané ve Spojeném království.


 


Projednávání vládního návrhu zákona (sněmovní tisk 368) zařazeno na pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny (od 22. ledna 2019).


 


 


 


 


19/1/2019

Evropské právní předpisy

Evropské právní předpisyČeská asociace elektronických komunikací z. s. aktivně a iniciativně spolupracuje se státní správou a v rámci odborné veřejnosti při uplatňování a transpozici prvních předpisů, které orgány Evropské unie přijaly v posledním čtvrtletí 2018 nebo je aktuálně projednávají. Přijaté právní předpisy: SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU…

19/1/2019

Návrh směrnice EP a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu Strategie pro jednotný digitální trh předkládá řadu iniciativ s cílem vytvořit vnitřní trh pro digitální obsah a služby. První krok byl proveden v prosinci 2015, kdy Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční…

5/1/2019

Nařízení EP a Rady (EU) 2018/1971

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 usiluje o…

1/1/2019

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu  Do nového roku…